CHƯƠNG TRÌNH NHÓM MUA THÁNG 9
1.      Nhóm BHSK M1 giảm 30% chốt đơn ngày 25 – 10 – 2014
2.      Nhóm BHSK M2 giảm 30% chốt đơn ngày 28 – 10 – 2014
3.      Nhóm BH Thai Sản giảm 20% chốt ngày 27 – 10 – 2014

Tại Hà Nội:
AD: Tầng 4 - Số 126 Chùa Láng - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội
ĐT:  0432 868 002  | Fax: 0432 868 002 
Hotline: 0979 903 638 ; Email: baohiem@prevoir.vn
Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
AD: Tầng 5 Tòa Nhà CT-IN-Số 435 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình - HCM
ĐT:  083. 7672 724  | Fax: 083. 823 7349
Hotline: 0979 903 638 ; Email: baohiem@prevoir.vn

Tại Hà Nội: Địa chỉ Tầng 4 Số 126 Chùa Láng - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
Điện Thoại : 04-32868 002 | Fax: 04-32868 002
Hotline: 0979 902 638 | Email: baohiem@prevoir.vn
Tại TP.Hồ Chí Minh: Địa chỉ Tầng 5 - Tòa nhà CT-IN - Số 435 Hoàng Văn Thụ - Phường 4 - Quận Tân Bình - TP.HCM
Điện Thoại : 08-3767 2724 | Fax:  08-3767 2724
Hotline: 0938 821 479 | Email: baohiem@prevoir.vn
Website: www.prevoir.vn